Những hiểu biết cơ bản về Phong Thủy


Những hiểu biết cơ bản về Phong Thủy

Về cơ bản Phong Thủy là một bộ môn khoa học nghiên cứu về môi trường sống được những người Hồng Kông cổ xưa diễn giải nhằm mục đích xây dựng một hệ thống canh tác hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều sự hiểu biết, kiến thức về sự chuyển động của các thiên thể đã được nghiên cứu để xác định đường đi của thời gian. Qua thời gian, những diễn giải này ngày một phức tạp, được ghi chép và lưu truyền đến nay.

Một khu vườn hợp phong thủy

Một khu vườn hợp phong thủy

Ở Hồng Kông, Phong Thủy chi phối toàn bộ cuộc sống của người dân. Qua việc thấu hiểu các khái niệm về Phong Thủy, có thể chọ ra các mô hình, hình ảnh, biểu tượng ý nghĩa từ chính nền văn hóa của mỗi dân tộc để hỗ trợ đời sống tinh thần của dân tộc đó.

Ngày nay, Phong Thủy cho ta lời khuyên về cách tạo ra một môi trường sống tích cực và thoải mái. Cuộc sống ngày các xuất hiện các yếu tố bất thường, gia tăng sức hủy hoại. Do vậy, ngày càng nhiều người tìm đến một cách sống khác với mong muốn có thể mang lại thế quân bình cho đời sống.

Ý nghĩa căn bản của Phong Thủy là duy trì và gìn giữ cuộc sống hài hòa với môi trường xung quanh, giúp chúng ta có cơ hội được sống sung túc, hạnh phúc và khỏe mạnh. Hiểu biết về Phong Thủy giúp ta có thể đặt mình vào những vị trí có lợi trong môi trường sống của mình. Việc chọn địa điểm cho văn phòng cũng như thiết kế nội thất sẽ ảnh hưởng đến chúng ta theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Thuật phong thủy chỉ cho ta cách chọn màu sắc, kiểu dáng, cách thức bài trí để có thể hỗ trợ ta trong cuộc sống. Ứng dụng những lý thuyết của thuật Phong Thủy vào cuộc sống sẽ mang lại những ích lợi cụ thể, cho dù ta mới chỉ hiểu biết sơ qua về chúng.

Khi hiểu rõ cuộc sống của mình và có thái độ tích cực để thay đổi những nhân tố gây bất lợi thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rõ bản thân và vai trò của bản thân trong bối cảnh lớn hơn.

Leave a comment